baterie

Co robić ze zużytymi bateriami?

Oceń ten wpis! 🙂

Czy utylizując wykorzystane już baterie rzeczywiście robimy to prawidłowo? Dziś większość codziennie używanego sprzętu posiada jakiś rodzaj baterii. Wszystko jest ok do momentu, kiedy działa tak jak powinien, jednak, gdy przychodzi do momentu wymiany, trzeba sobie zadać pytanie, „co dalej ze starą baterią”? Baterie to odpady niebezpieczne, a to oznacza, że wymagają specjalnego traktowania. Wyrzucenie do kosza nie wchodzi więc w grę. Ten krótki poradnik pomoże podjąć odpowiednie kroki w utylizacji zużytych baterii.

Odpady niebezpieczne – dlaczego?

Baterie są odpadami niebezpiecznymi, ponieważ stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Wyrzucenie na śmietnik razem z innymi odpadami komunalnymi jest więc niemożliwe. W bateriach znajdują się rozmaite metale ciężkie jak ołów, kadm, cynk, rtęć czy nikiel, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia. Przedostanie się tych substancji do gleby powodowałoby skażenie wód gruntowych. 

Z bateriami trzeba, zatem specjalnie postępować, mając na względzie wiele szkodliwych czynników, które mogą zaistnieć, jeśli nie będzie się z bateriami postępować odpowiednio. 

Gdzie oddawać zużyte baterie?

Obowiązek właściwego obchodzenia się ze zużytymi bateriami dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. Producenci oraz importerzy są zobligowani do uzyskania określonymi w prawie poziomów odzysku i recyklingu. Inaczej narażeni są do uiszczenia opłaty produktowej. Przedsiębiorstwa często odnoszą się do wykorzystania usług specjalistycznych firm, które zajmują się odzyskiem baterii. 

Jak to wygląda jednak u indywidualnego konsumenta? Użytkownik powinien przede wszystkim zadbać, by zużyte baterie nie wymieszały się z innymi odpadami komunalnymi. Gdzie, zatem oddać zużyte baterie? Na przykład do sklepu. W świetle prawa sklepy o powierzchni powyżej 25 m2, które prowadzą sprzedaż baterii i przenośnych akumulatorów muszą przyjąć zużyte baterie przynoszone przez konsumentów. Inną opcją jest odszukanie w swojej gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można oddać zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny.

W sieci można też natrafić na serwisy, które informują gdzie można oddać zużyte baterie i pomagają w ich zlokalizowaniu. 

 

 

Post Author: AllyCreative

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *